S13 Sion Runes and Items Build

Sion build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Sion
Guides Sion S13 Lane: Sion Top - Role: Fighter

Sion Runes

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtTàn phá hủy diệtKiểm soát điều kiệnLan tràn
Cảm HứngMáy dọn línhVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Sion skill order

Sion Q QSion W WSion E E

Sion summoner spells

Flash Teleport

Sion core items

Trái Tim Khổng ThầnKhiên Thái DươngRìu Đại Mãng Xà

Boot

Giày Thép Gai

Sion full build

Trái Tim Khổng ThầnGiày Thép GaiKhiên Thái DươngRìu Đại Mãng XàGiáp GaiThú Tượng Thạch Giáp

Recommended Sion Rune

Kiên Định Quyền năng bất diệt Tàn phá hủy diệt Kiểm soát điều kiện Lan tràn
Cảm Hứng Máy dọn lính Vận tốc tiếp cận Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Sion Rune high win rate

Pháp Thuật Tăng tốc pha Dải băng năng lượng Tập trung tuyệt đối Cuồng phong tích tụ
Kiên Định Tàn phá hủy diệt Kiểm soát điều kiện Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Sion Final Build 13.8

Recommended Sion Items

Trái Tim Khổng Thần Giày Thép Gai Khiên Thái Dương Rìu Đại Mãng Xà Giáp Gai Thú Tượng Thạch Giáp

Sion Items high win rate

Trái Tim Khổng Thần Giày Thủy Ngân Khiên Thái Dương Giáp Gai Rìu Đại Mãng Xà Tim Băng