S13 Sivir Runes and Items Build

Sivir build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Sivir
Guides Sivir S13 Lane: Sivir AD - Role: Marksman

Sivir Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Sivir skill order

Sivir Q QSivir W WSivir E E

Sivir summoner spells

Flash Heal

Sivir core items

Móc Diệt Thủy QuáiMa Vũ Song KiếmVô Cực Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Sivir full build

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộMa Vũ Song KiếmVô Cực KiếmNỏ Thần DominikHuyết Kiếm

Recommended Sivir Rune

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Hiện diện trí tuệ Hút máu Nhát chém ân huệ
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Sivir Final Build 13.3

Recommended Sivir Items

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Ma Vũ Song Kiếm Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik Huyết Kiếm

Sivir Items high win rate

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Ma Vũ Song Kiếm Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik Giáp Thiên Thần
Post by: Cuong Le