S13 Skarner Runes and Items Build

Skarner build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Skarner
Guides Skarner S13 Lane: Skarner Jungle - Role: Fighter

Skarner Runes

Pháp ThuậtTăng tốc phaÁo choàng mâyMau lẹThủy thượng phiêu
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Skarner skill order

Skarner Q QSkarner W WSkarner E E

Skarner summoner spells

Flash Smite

Skarner core items

Găng Tay Băng GiáGiáp Gia Tốc Hóa CuồngGiáp Gai

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Skarner full build

Găng Tay Băng GiáGiày Khai Sáng IoniaGiáp Gia Tốc Hóa CuồngGiáp GaiTim BăngGiáp Thiên Nhiên

Recommended Skarner Rune

Pháp Thuật Tăng tốc pha Áo choàng mây Mau lẹ Thủy thượng phiêu
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Skarner Final Build 13.3

Recommended Skarner Items

Găng Tay Băng Giá Giày Khai Sáng Ionia Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng Giáp Gai Tim Băng Giáp Thiên Nhiên

Skarner Items high win rate

Tam Hợp Kiếm Giày Thép Gai Giáp Liệt Sĩ Giáp Thiên Nhiên Vũ Điệu Tử Thần Giáp Gai
Post by: Cuong Le