S13 Swain Runes and Items Build

Swain build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Swain
Guides Swain S13 Lane: Swain Mid - Role: Mage

Swain Runes

Pháp ThuậtTăng tốc phaDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhCuồng phong tích tụ
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnLan trànTấn công 1Linh hoạt 3Phòng thủ 3

Swain skill order

Swain Q QSwain W WSwain E E

Swain summoner spells

Flash Ignite

Swain core items

Mặt Nạ Thống Khổ LiandryTrượng Pha Lê RylaiĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Swain full build

Mặt Nạ Thống Khổ LiandryGiày Pháp SưTrượng Pha Lê RylaiĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Trụ Nguyền RủaMũ Phù Thủy Rabadon

Recommended Swain Rune

Pháp Thuật Tăng tốc pha Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Cuồng phong tích tụ
Kiên Định Kiểm soát điều kiện Lan tràn Tấn công 1 Linh hoạt 3 Phòng thủ 3

Swain Rune high win rate

Áp Đảo Sốc Điện Phát bắn đơn giản Thu thập nhãn cầu Thợ săn tối thượng
Cảm Hứng Thời điểm hoàn hảo Thấu thị vũ trụ Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Swain Final Build 12.22

Recommended Swain Items

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry Giày Pháp Sư Trượng Pha Lê Rylai Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Trụ Nguyền Rủa Mũ Phù Thủy Rabadon

Swain Items high win rate

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry Giày Pháp Sư Trượng Pha Lê Rylai Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Trụ Nguyền Rủa Quỷ Thư Morello