S13 Tahm Kench Runes and Items Build

Tahm Kench build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Tahm Kench
Guides Tahm Kench S13 Lane: Tahm Kench Sp - Role: Support

Tahm Kench Runes

Kiên ĐịnhHộ vệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Tahm Kench skill order

Tahm Kench Q QTahm Kench W WTahm Kench E E

Tahm Kench summoner spells

Flash Ignite

Tahm Kench core items

Trái Tim Khổng ThầnGiáp GaiLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Thép Gai

Tahm Kench full build

Trái Tim Khổng ThầnGiày Thép GaiGiáp GaiLời Thề Hiệp SĩKhiên Thái DươngGiáp Thiên Nhiên

Recommended Tahm Kench Rune

Kiên Định Hộ vệ Suối nguồn sinh mệnh Giáp cốt Kiên cường
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Vận tốc tiếp cận Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Tahm Kench Rune high win rate

Kiên Định Quyền năng bất diệt Nện khiên Ngọn gió thứ hai Kiên cường
Chuẩn Xác Đắc thắng Tốc độ đánh Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Tahm Kench Final Build 13.7

Recommended Tahm Kench Items

Trái Tim Khổng Thần Giày Thép Gai Giáp Gai Lời Thề Hiệp Sĩ Khiên Thái Dương Giáp Thiên Nhiên

Tahm Kench Items high win rate

Trái Tim Khổng Thần Giày Thép Gai Khiên Thái Dương Giáp Gai Giáp Tâm Linh Giáp Thiên Nhiên