S13 Tahm Kench Runes and Items Build

Tahm Kench build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Tahm Kench
Guides Tahm Kench S13 Lane: Tahm Kench Sp - Role: Support

Tahm Kench Runes

Kiên ĐịnhHộ vệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Tahm Kench skill order

Tahm Kench Q QTahm Kench W WTahm Kench E E

Tahm Kench summoner spells

Flash Ignite

Tahm Kench core items

Dây Chuyền Iron SolariLời Thề Hiệp SĩGiáp Gai

Boot

Giày Thép Gai

Tahm Kench full build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Thép GaiLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiDây Chuyền Chuộc TộiGiáp Liệt Sĩ

Recommended Tahm Kench Rune

Kiên Định Hộ vệ Suối nguồn sinh mệnh Giáp cốt Kiên cường
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Vận tốc tiếp cận Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Tahm Kench Rune high win rate

Kiên Định Quyền năng bất diệt Nện khiên Ngọn gió thứ hai Kiên cường
Chuẩn Xác Đắc thắng Tốc độ đánh Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Tahm Kench Final Build 12.22

Recommended Tahm Kench Items

Dây Chuyền Iron Solari Giày Thép Gai Lời Thề Hiệp Sĩ Giáp Gai Dây Chuyền Chuộc Tội Giáp Liệt Sĩ

Tahm Kench Items high win rate

Trái Tim Khổng Thần Giày Thép Gai Khiên Thái Dương Giáp Gai Giáp Tâm Linh Khiên Băng Randuin