S13 Taliyah Runes and Items Build

Taliyah build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Taliyah
Guides Taliyah S13 Lane: Taliyah Jungle - Role: Mage

Taliyah Runes

Áp ĐảoThu Thập Hắc ÁmPhát bắn đơn giảnThu thập nhãn cầuThợ săn kho báu
Pháp ThuậtÁo choàng mâyThủy thượng phiêuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Taliyah skill order

Taliyah Q QTaliyah E ETaliyah W W

Taliyah summoner spells

Flash Smite

Taliyah core items

Băng Trượng Vĩnh CửuĐồng Hồ Cát ZhonyaNgọn Lửa Hắc Hóa

Boot

Giày Pháp Sư

Taliyah full build

Băng Trượng Vĩnh CửuGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaNgọn Lửa Hắc HóaTrượng Hư VôMũ Phù Thủy Rabadon

Recommended Taliyah Rune

Áp Đảo Thu Thập Hắc Ám Phát bắn đơn giản Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Pháp Thuật Áo choàng mây Thủy thượng phiêu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Taliyah Rune high win rate

Áp Đảo Thu Thập Hắc Ám Vị máu Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thuốc thời gian Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Taliyah Final Build 13.3

Recommended Taliyah Items

Băng Trượng Vĩnh Cửu Giày Pháp Sư Đồng Hồ Cát Zhonya Ngọn Lửa Hắc Hóa Trượng Hư Vô Mũ Phù Thủy Rabadon

Taliyah Items high win rate

Bão Tố Luden Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô Mũ Phù Thủy Rabadon
Post by: Cuong Le