S13 Taric Runes and Items Build

Taric build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Taric
Guides Taric S13 Lane: Taric Sp - Role: Support

Taric Runes

Cảm HứngNâng cấp băng giáBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụ
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnTiếp sứcTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Taric skill order

Taric E ETaric W WTaric Q Q

Taric summoner spells

Flash Ignite

Taric core items

Dây Chuyền Iron SolariBăng Giáp Vĩnh CửuLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Thủy Ngân

Taric full build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Thủy NgânBăng Giáp Vĩnh CửuLời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekeTim Băng

Recommended Taric Rune

Cảm Hứng Nâng cấp băng giá Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ
Kiên Định Kiểm soát điều kiện Tiếp sức Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Taric Rune high win rate

Cảm Hứng Nâng cấp băng giá Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ
Chuẩn Xác Hiện diện trí tuệ Kháng hiệu ứng Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Taric Final Build 13.6

Recommended Taric Items

Dây Chuyền Iron Solari Giày Thủy Ngân Băng Giáp Vĩnh Cửu Lời Thề Hiệp Sĩ Tụ Bão Zeke Tim Băng

Taric Items high win rate

Dây Chuyền Iron Solari Giày Thép Gai Băng Giáp Vĩnh Cửu Lời Thề Hiệp Sĩ Tim Băng Dây Chuyền Chuộc Tội