S13 Teemo Runes and Items Build

Teemo build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Teemo
Guides Teemo S13 Lane: Teemo Top - Role: Marksman

Teemo Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Teemo skill order

Teemo E ETeemo Q QTeemo W W

Teemo summoner spells

Flash Ignite

Teemo core items

Nanh NashorQuyền Trượng Ác ThầnQuỷ Thư Morello

Boot

Giày Pháp Sư

Teemo full build

Nanh NashorGiày Pháp SưQuyền Trượng Ác ThầnQuỷ Thư MorelloMũ Trụ Nguyền RủaĐồng Hồ Cát Zhonya

Recommended Teemo Rune

Chuẩn Xác Sẵn Sàng Tấn Công Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Giáp cốt Lan tràn Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Teemo Rune high win rate

Kiên Định Quyền năng bất diệt Tàn phá hủy diệt Giáp cốt Lan tràn
Áp Đảo Phát bắn đơn giản Thợ săn kho báu Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 1

Teemo Final Build 12.22

Recommended Teemo Items

Nanh Nashor Giày Pháp Sư Quyền Trượng Ác Thần Quỷ Thư Morello Mũ Trụ Nguyền Rủa Đồng Hồ Cát Zhonya

Teemo Items high win rate

Nanh Nashor Giày Pháp Sư Mặt Nạ Thống Khổ Liandry Mũ Trụ Nguyền Rủa Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô