S13 Thresh Runes and Items Build

Thresh build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Thresh
Guides Thresh S13 Lane: Thresh Sp - Role: Support

Thresh Runes

Cảm HứngNâng cấp băng giáTốc biến ma thuậtGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụ
Kiên ĐịnhGiáp cốtKiên cườngTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Thresh skill order

Thresh W WThresh Q QThresh E E

Thresh summoner spells

Flash Ignite

Thresh core items

Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Cơ Động

Thresh full build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiDây Chuyền Chuộc Tội

Recommended Thresh Rune

Cảm Hứng Nâng cấp băng giá Tốc biến ma thuật Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ
Kiên Định Giáp cốt Kiên cường Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Thresh Rune high win rate

Kiên Định Dư chấn Suối nguồn sinh mệnh Giáp cốt Kiên cường
Cảm Hứng Thời điểm hoàn hảo Giao hàng bánh quy Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Thresh Final Build 13.6

Recommended Thresh Items

Dây Chuyền Iron Solari Giày Cơ Động Tụ Bão Zeke Lời Thề Hiệp Sĩ Giáp Gai Dây Chuyền Chuộc Tội

Thresh Items high win rate

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Đao Tím Phong Thần Kiếm Đại Bác Liên Thanh Vô Cực Kiếm