S13 Tristana Runes and Items Build

Tristana build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Tristana
Guides Tristana S13 Lane: Tristana AD - Role: Marksman

Tristana Runes

Áp ĐảoMưa kiếmVị máuThu thập nhãn cầuThợ săn kho báu
Chuẩn XácĐắc thắngHút máuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Tristana skill order

Tristana E ETristana Q QTristana W W

Tristana summoner spells

Flash Heal

Tristana core items

Móc Diệt Thủy QuáiMa Vũ Song KiếmVô Cực Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Tristana full build

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộMa Vũ Song KiếmVô Cực KiếmNỏ Thần DominikHuyết Kiếm

Recommended Tristana Rune

Áp Đảo Mưa kiếm Vị máu Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Chuẩn Xác Đắc thắng Hút máu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Tristana Rune high win rate

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Đắc thắng Hút máu Nhát chém ân huệ
Áp Đảo Vị máu Thợ săn kho báu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Tristana Final Build 12.22

Recommended Tristana Items

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Ma Vũ Song Kiếm Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik Huyết Kiếm

Tristana Items high win rate

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Ma Vũ Song Kiếm Đại Bác Liên Thanh Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik

Tristana strong against