S13 Tryndamere Runes and Items Build

Tryndamere build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Tryndamere
Guides Tryndamere S13 Lane: Tryndamere Top - Role: Fighter

Tryndamere Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Tryndamere skill order

Tryndamere Q QTryndamere E ETryndamere W W

Tryndamere summoner spells

Flash Ghost

Tryndamere core items

Cung Phong LinhĐoản Đao NavoriVô Cực Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Tryndamere full build

Cung Phong LinhGiày Cuồng NộĐoản Đao NavoriVô Cực KiếmMa Vũ Song KiếmThương Phục Hận Serylda

Recommended Tryndamere Rune

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Ngọn gió thứ hai Kiên cường Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Tryndamere Rune high win rate

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Áp Đảo Vị máu Thợ săn kho báu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Tryndamere Final Build 13.3

Recommended Tryndamere Items

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Đoản Đao Navori Vô Cực Kiếm Ma Vũ Song Kiếm Thương Phục Hận Serylda

Tryndamere Items high win rate

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Đoản Đao Navori Ma Vũ Song Kiếm Vô Cực Kiếm Giáp Thiên Thần
Post by: Cuong Le