S13 Udyr Runes and Items Build

Udyr build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Udyr
Guides Udyr S13 Lane: Udyr Jungle - Role: Fighter

Udyr Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 1

Udyr skill order

Udyr R RUdyr E EUdyr W W

Udyr summoner spells

Flash Smite

Udyr core items

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiMũ Trụ Nguyền RủaKhiên Thái Dương

Boot

Giày Thép Gai

Udyr full build

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiGiày Thép GaiMũ Trụ Nguyền RủaKhiên Thái DươngGiáp Thiên NhiênGiáp Liệt Sĩ

Recommended Udyr Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Kiểm soát điều kiện Kiên cường Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 1

Udyr Rune high win rate

Kiên Định Quyền năng bất diệt Nện khiên Ngọn gió thứ hai Tiếp sức
Chuẩn Xác Hiện diện trí tuệ Kháng hiệu ứng Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Udyr Final Build 12.22

Recommended Udyr Items

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Giày Thép Gai Mũ Trụ Nguyền Rủa Khiên Thái Dương Giáp Thiên Nhiên Giáp Liệt Sĩ

Udyr Items high win rate

Móng Vuốt Ám Muội Giày Bạc Súng Hải Tặc Gươm Suy Vong Vũ Điệu Tử Thần Giáp Liệt Sĩ