S13 Udyr Runes and Items Build

Udyr build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Udyr
Guides Udyr S13 Lane: Udyr Jungle - Role: Fighter

Udyr Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 1

Udyr skill order

Udyr R RUdyr E EUdyr W W

Udyr summoner spells

Flash Smite

Udyr core items

Mũ Trụ Nguyền RủaJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiKhiên Thái Dương

Boot

Giày Bạc

Udyr full build

Mũ Trụ Nguyền RủaGiày BạcJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiKhiên Thái DươngGiáp Thiên NhiênTim Băng

Recommended Udyr Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Kiểm soát điều kiện Kiên cường Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 1

Udyr Rune high win rate

Kiên Định Quyền năng bất diệt Nện khiên Ngọn gió thứ hai Tiếp sức
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Vận tốc tiếp cận Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Udyr Final Build 13.7

Recommended Udyr Items

Mũ Trụ Nguyền Rủa Giày Bạc Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Khiên Thái Dương Giáp Thiên Nhiên Tim Băng

Udyr Items high win rate

Mũ Trụ Nguyền Rủa Giày Thủy Ngân Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Sách Chiêu Hồn Mejai Giáp Thiên Nhiên Khiên Thái Dương