S13 Urgot Runes and Items Build

Urgot build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Urgot
Guides Urgot S13 Lane: Urgot Top - Role: Fighter

Urgot Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhNện khiênGiáp cốtTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Urgot skill order

Urgot W WUrgot E EUrgot Q Q

Urgot summoner spells

Flash Teleport

Urgot core items

Nguyệt ĐaoRìu Đại Mãng XàRìu Đen

Boot

Giày Thép Gai

Urgot full build

Nguyệt ĐaoGiày Thép GaiRìu Đại Mãng XàRìu ĐenGiáp Thiên ThầnMóng Vuốt Sterak

Recommended Urgot Rune

Chuẩn Xác Sẵn Sàng Tấn Công Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Nện khiên Giáp cốt Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Urgot Final Build 13.3

Recommended Urgot Items

Nguyệt Đao Giày Thép Gai Rìu Đại Mãng Xà Rìu Đen Giáp Thiên Thần Móng Vuốt Sterak

Urgot Items high win rate

Trái Tim Khổng Thần Giày Thép Gai Rìu Đen Rìu Đại Mãng Xà Móng Vuốt Sterak Giáp Gai
Post by: Cuong Le