S13 Varus Runes and Items Build

Varus build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Varus
Guides Varus S13 Lane: Varus AD - Role: Marksman

Varus Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Áp ĐảoVị máuThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Varus skill order

Varus Q QVarus E EVarus W W

Varus summoner spells

Flash Heal

Varus core items

Nỏ Tử ThủCuồng Đao GuinsooCuồng Cung Runaan

Boot

Giày Cuồng Nộ

Varus full build

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộCuồng Đao GuinsooCuồng Cung RunaanĐao TímGiáp Thiên Thần

Recommended Varus Rune

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Đắc thắng Tốc độ đánh Nhát chém ân huệ
Áp Đảo Vị máu Thợ săn kho báu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Varus Rune high win rate

Pháp Thuật Thiên thạch bí ẩn Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Thiêu rụi
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Varus Final Build 13.8

Recommended Varus Items

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Cuồng Đao Guinsoo Cuồng Cung Runaan Đao Tím Giáp Thiên Thần

Varus Items high win rate

Kiếm Ma Youmuu Giày Khai Sáng Ionia Nguyệt Đao Thần Kiếm Muramana Thương Phục Hận Serylda Áo Choàng Bóng Tối