S13 Vayne Runes and Items Build

Vayne build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Vayne
Guides Vayne S13 Lane: Vayne AD - Role: Marksman

Vayne Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Áp ĐảoVị máuThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Vayne skill order

Vayne W WVayne Q QVayne E E

Vayne summoner spells

Flash Heal

Vayne core items

Nỏ Tử ThủCuồng Đao GuinsooGươm Suy Vong

Boot

Giày Cuồng Nộ

Vayne full build

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộCuồng Đao GuinsooGươm Suy VongĐao TímGiáp Thiên Thần

Recommended Vayne Rune

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Đắc thắng Tốc độ đánh Nhát chém ân huệ
Áp Đảo Vị máu Thợ săn kho báu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Vayne Rune high win rate

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Đắc thắng Tốc độ đánh Nhát chém ân huệ
Áp Đảo Vị máu Thợ săn kho báu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 1

Vayne Final Build 12.22

Recommended Vayne Items

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Cuồng Đao Guinsoo Gươm Suy Vong Đao Tím Giáp Thiên Thần

Vayne Items high win rate

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Gươm Suy Vong Cuồng Đao Guinsoo Ma Vũ Song Kiếm Đao Tím