S13 Veigar Runes and Items Build

Veigar build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Veigar
Guides Veigar S13 Lane: Veigar Mid - Role: Mage

Veigar Runes

Áp ĐảoSốc ĐiệnVị máuThu thập nhãn cầuThợ săn tài tình
Pháp ThuậtDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhTấn công 3Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Veigar skill order

Veigar Q QVeigar W WVeigar E E

Veigar summoner spells

Flash Teleport

Veigar core items

Băng Trượng Vĩnh CửuĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy Rabadon

Boot

Giày Pháp Sư

Veigar full build

Băng Trượng Vĩnh CửuGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư VôDây Chuyền Chữ Thập

Recommended Veigar Rune

Áp Đảo Sốc Điện Vị máu Thu thập nhãn cầu Thợ săn tài tình
Pháp Thuật Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Tấn công 3 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Veigar Rune high win rate

Pháp Thuật Thiên thạch bí ẩn Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Thiêu rụi
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Veigar Final Build 13.8

Recommended Veigar Items

Băng Trượng Vĩnh Cửu Giày Pháp Sư Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô Dây Chuyền Chữ Thập

Veigar Items high win rate

Băng Trượng Vĩnh Cửu Giày Pháp Sư Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô Dây Chuyền Chữ Thập Mũ Phù Thủy Rabadon