S13 Vex Runes and Items Build

Vex build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Vex
Guides Vex S13 Lane: Vex Mid - Role: Mage

Vex Runes

Áp ĐảoSốc ĐiệnVị máuThu thập nhãn cầuThợ săn tối thượng
Pháp ThuậtDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Vex skill order

Vex Q QVex W WVex E E

Vex summoner spells

Flash Ignite

Vex core items

Bão Tố LudenNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Vex full build

Bão Tố LudenGiày Pháp SưNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Recommended Vex Rune

Áp Đảo Sốc Điện Vị máu Thu thập nhãn cầu Thợ săn tối thượng
Pháp Thuật Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Vex Rune high win rate

Áp Đảo Sốc Điện Vị máu Thu thập nhãn cầu Thợ săn tối thượng
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thuốc thời gian Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Vex Final Build 13.6

Recommended Vex Items

Bão Tố Luden Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô

Vex Items high win rate

Băng Trượng Vĩnh Cửu Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô Mũ Phù Thủy Rabadon