S13 Viego Runes and Items Build

Viego build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Viego
Guides Viego S13 Lane: Viego Jungle - Role: Assassin

Viego Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Viego skill order

Viego Q QViego E EViego W W

Viego summoner spells

Flash Smite

Viego core items

Gươm Suy VongBúa Rìu Sát ThầnVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thép Gai

Viego full build

Gươm Suy VongGiày Thép GaiBúa Rìu Sát ThầnVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius

Recommended Viego Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Nhát chém ân huệ
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Viego Final Build 13.3

Recommended Viego Items

Gươm Suy Vong Giày Thép Gai Búa Rìu Sát Thần Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius

Viego Items high win rate

Búa Rìu Sát Thần Giày Thép Gai Gươm Suy Vong Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Đao Tím

Viego counter pick


Viego strong against

Post by: Cuong Le