S13 Volibear Runes and Items Build

Volibear build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Volibear
Guides Volibear S13 Lane: Volibear Jungle - Role: Fighter

Volibear Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Pháp ThuậtMau lẹThủy thượng phiêuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Volibear skill order

Volibear W WVolibear Q QVolibear E E

Volibear summoner spells

Flash Smite

Volibear core items

Găng Tay Băng GiáGiáp Liệt SĩGiáp Gai

Boot

Giày Thép Gai

Volibear full build

Găng Tay Băng GiáGiày Thép GaiGiáp Liệt SĩGiáp GaiGiáp Thiên NhiênGiáp Tâm Linh

Recommended Volibear Rune

Chuẩn Xác Sẵn Sàng Tấn Công Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Pháp Thuật Mau lẹ Thủy thượng phiêu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Volibear Rune high win rate

Kiên Định Quyền năng bất diệt Nện khiên Ngọn gió thứ hai Tiếp sức
Chuẩn Xác Hiện diện trí tuệ Kháng hiệu ứng Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Volibear Final Build 13.6

Recommended Volibear Items

Găng Tay Băng Giá Giày Thép Gai Giáp Liệt Sĩ Giáp Gai Giáp Thiên Nhiên Giáp Tâm Linh

Volibear Items high win rate

Găng Tay Băng Giá Giày Thủy Ngân Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng Giáp Liệt Sĩ Giáp Gai Tim Băng