S13 Wukong Runes and Items Build

Wukong build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Wukong
Guides Wukong S13 Lane: Wukong Jungle - Role: Fighter

Wukong Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Wukong skill order

Wukong Q QWukong E EWukong W W

Wukong summoner spells

Flash Smite

Wukong core items

Búa Rìu Sát ThầnRìu ĐenVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thủy Ngân

Wukong full build

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thủy NgânRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius

Recommended Wukong Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Wukong Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Giáp cốt Kiên cường Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Wukong Final Build 13.8

Recommended Wukong Items

Búa Rìu Sát Thần Giày Thủy Ngân Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius

Wukong Items high win rate

Búa Rìu Sát Thần Giày Thép Gai Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Chùy Gai Malmortius Giáp Thiên Thần