S13 Xerath Runes and Items Build

Xerath build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Xerath
Guides Xerath S13 Lane: Xerath Sp - Role: Mage

Xerath Runes

Cảm HứngĐòn Phủ ĐầuBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụ
Pháp ThuậtDải băng năng lượngThiêu rụiTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Xerath skill order

Xerath Q QXerath W WXerath E E

Xerath summoner spells

Flash Exhaust

Xerath core items

Bão Tố LudenNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Xerath full build

Bão Tố LudenGiày Pháp SưNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát ZhonyaTrượng Hư VôMũ Phù Thủy Rabadon

Recommended Xerath Rune

Cảm Hứng Đòn Phủ Đầu Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ
Pháp Thuật Dải băng năng lượng Thiêu rụi Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Xerath Rune high win rate

Cảm Hứng Đòn Phủ Đầu Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ
Pháp Thuật Dải băng năng lượng Thiêu rụi Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Xerath Final Build 13.7

Recommended Xerath Items

Bão Tố Luden Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô Mũ Phù Thủy Rabadon

Xerath Items high win rate

Bão Tố Luden Giày Pháp Sư Kính Nhắm Ma Pháp Mũ Phù Thủy Rabadon Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô