S13 Xin Zhao Runes and Items Build

Xin Zhao build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Xin Zhao
Guides Xin Zhao S13 Lane: Xin Zhao Jungle - Role: Fighter

Xin Zhao Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Xin Zhao skill order

Xin Zhao W WXin Zhao E EXin Zhao Q Q

Xin Zhao summoner spells

Flash Smite

Xin Zhao core items

Chùy Hấp HuyếtVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên Thần

Boot

Giày Thép Gai

Xin Zhao full build

Chùy Hấp HuyếtGiày Thép GaiVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai MalmortiusĐao Tím

Recommended Xin Zhao Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Nhát chém ân huệ
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Xin Zhao Final Build 12.22

Recommended Xin Zhao Items

Chùy Hấp Huyết Giày Thép Gai Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius Đao Tím

Xin Zhao Items high win rate

Chùy Hấp Huyết Giày Thép Gai Vũ Điệu Tử Thần Giáp Gai Giáp Thiên Thần Móng Vuốt Sterak