S13 Yorick Runes and Items Build

Yorick build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Yorick
Guides Yorick S13 Lane: Yorick Top - Role: Fighter

Yorick Runes

Pháp ThuậtThiên thạch bí ẩnDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhCuồng phong tích tụ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 1

Yorick skill order

Yorick Q QYorick E EYorick W W

Yorick summoner spells

Flash Teleport

Yorick core items

Rìu Mãng XàNguyệt ĐaoThương Phục Hận Serylda

Boot

Giày Thép Gai

Yorick full build

Rìu Mãng XàGiày Thép GaiNguyệt ĐaoThương Phục Hận SeryldaBúa Tiến CôngRìu Đen

Recommended Yorick Rune

Pháp Thuật Thiên thạch bí ẩn Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Cuồng phong tích tụ
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 1

Yorick Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Hút máu Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Tàn phá hủy diệt Giáp cốt Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Yorick Final Build 13.8

Recommended Yorick Items

Rìu Mãng Xà Giày Thép Gai Nguyệt Đao Thương Phục Hận Serylda Búa Tiến Công Rìu Đen

Yorick Items high win rate

Rìu Mãng Xà Giày Bạc Móng Vuốt Ám Muội Búa Tiến Công Thương Phục Hận Serylda Rìu Đen