S13 Yorick Runes and Items Build

Yorick build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Yorick
Guides Yorick S13 Lane: Yorick Top - Role: Fighter

Yorick Runes

Pháp ThuậtThiên thạch bí ẩnDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhThiêu rụi
Kiên ĐịnhTàn phá hủy diệtLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Yorick skill order

Yorick Q QYorick E EYorick W W

Yorick summoner spells

Flash Teleport

Yorick core items

Nguyệt ĐaoThương Phục Hận SeryldaRìu Đại Mãng Xà

Boot

Giày Thép Gai

Yorick full build

Nguyệt ĐaoGiày Thép GaiThương Phục Hận SeryldaRìu Đại Mãng XàBúa Tiến CôngRìu Đen

Recommended Yorick Rune

Pháp Thuật Thiên thạch bí ẩn Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Thiêu rụi
Kiên Định Tàn phá hủy diệt Lan tràn Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Yorick Rune high win rate

Kiên Định Quyền năng bất diệt Tàn phá hủy diệt Ngọn gió thứ hai Lan tràn
Chuẩn Xác Hiện diện trí tuệ Hút máu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Yorick Final Build 12.22

Recommended Yorick Items

Nguyệt Đao Giày Thép Gai Thương Phục Hận Serylda Rìu Đại Mãng Xà Búa Tiến Công Rìu Đen

Yorick Items high win rate

Búa Rìu Sát Thần Giày Thép Gai Thương Phục Hận Serylda Ngọn Thương Shojin Rìu Đại Mãng Xà Chùy Gai Malmortius