S13 Zac Runes and Items Build

Zac build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Zac
Guides Zac S13 Lane: Zac Jungle - Role: Fighter

Zac Runes

Kiên ĐịnhDư chấnSuối nguồn sinh mệnhKiểm soát điều kiệnTiếp sức
Chuẩn XácĐắc thắngKháng hiệu ứngTấn công 3Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Zac skill order

Zac E EZac W WZac Q Q

Zac summoner spells

Flash Smite

Zac core items

Ngọn Đuốc Thánh QuangMũ Trụ Nguyền RủaKhiên Thái Dương

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Zac full build

Ngọn Đuốc Thánh QuangGiày Khai Sáng IoniaMũ Trụ Nguyền RủaKhiên Thái DươngGiáp GaiGiáp Tâm Linh

Recommended Zac Rune

Kiên Định Dư chấn Suối nguồn sinh mệnh Kiểm soát điều kiện Tiếp sức
Chuẩn Xác Đắc thắng Kháng hiệu ứng Tấn công 3 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Zac Rune high win rate

Kiên Định Quyền năng bất diệt Tàn phá hủy diệt Ngọn gió thứ hai Tiếp sức
Chuẩn Xác Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Zac Final Build 13.3

Recommended Zac Items

Ngọn Đuốc Thánh Quang Giày Khai Sáng Ionia Mũ Trụ Nguyền Rủa Khiên Thái Dương Giáp Gai Giáp Tâm Linh

Zac Items high win rate

Khiên Thái Dương Giày Khai Sáng Ionia Ngọn Đuốc Thánh Quang Mũ Trụ Nguyền Rủa Giáp Tâm Linh Giáp Gai
Post by: Cuong Le