S13 Zed Runes and Items Build

Zed build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Zed
Guides Zed S13 Lane: Zed Mid - Role: Assassin

Zed Runes

Áp ĐảoSốc ĐiệnVị máuThu thập nhãn cầuThợ săn tối thượng
Pháp ThuậtThăng tiến sức mạnhThiêu rụiTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Zed skill order

Zed Q QZed E EZed W W

Zed summoner spells

Flash Ignite

Zed core items

Nguyệt ĐaoRìu Mãng XàThương Phục Hận Serylda

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Zed full build

Nguyệt ĐaoGiày Khai Sáng IoniaRìu Mãng XàThương Phục Hận SeryldaÁo Choàng Bóng TốiRìu Đen

Recommended Zed Rune

Áp Đảo Sốc Điện Vị máu Thu thập nhãn cầu Thợ săn tối thượng
Pháp Thuật Thăng tiến sức mạnh Thiêu rụi Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Zed Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Hiện diện trí tuệ Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Pháp Thuật Áo choàng mây Thăng tiến sức mạnh Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Zed Final Build 13.6

Recommended Zed Items

Nguyệt Đao Giày Khai Sáng Ionia Rìu Mãng Xà Thương Phục Hận Serylda Áo Choàng Bóng Tối Rìu Đen

Zed Items high win rate

Móng Vuốt Ám Muội Giày Khai Sáng Ionia Rìu Mãng Xà Rìu Đen Thương Phục Hận Serylda Kiếm Ma Youmuu