S13 Zoe Runes and Items Build

Zoe build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Zoe
Guides Zoe S13 Lane: Zoe Mid - Role: Mage

Zoe Runes

Áp ĐảoSốc ĐiệnVị máuThu thập nhãn cầuThợ săn kho báu
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThuốc thời gianTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Zoe skill order

Zoe Q QZoe E EZoe W W

Zoe summoner spells

Flash Ignite

Zoe core items

Bão Tố LudenNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Zoe full build

Bão Tố LudenGiày Pháp SưNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát ZhonyaTrượng Hư VôMũ Phù Thủy Rabadon

Recommended Zoe Rune

Áp Đảo Sốc Điện Vị máu Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thuốc thời gian Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Zoe Final Build 13.3

Recommended Zoe Items

Bão Tố Luden Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô Mũ Phù Thủy Rabadon

Zoe Items high win rate

Bão Tố Luden Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Sách Chiêu Hồn Mejai Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô
Post by: Cuong Le