Amumu URF Build Items and Runes S13

Guides Amumu URF build runes, items 2023 Season 13.
Amumu Mùa 13
Amumu Urf s13

Amumu URF Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Áp ĐảoPhát bắn đơn giảnThợ săn tối thượngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Amumu Urf skill priority

Amumu E EAmumu Q QAmumu W W

Amumu Urf spells

Flash Ghost

Amumu Urf core items

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiMũ Trụ Nguyền RủaKhiên Thái Dương

Boot

Giày Thép Gai

Amumu Urf final build

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiGiày Thép GaiMũ Trụ Nguyền RủaKhiên Thái DươngGiáp GaiMặt Nạ Vực Thẳm