Bard URF Build Items and Runes S13

Guides Bard URF build runes, items 2023 Season 13.
Bard Mùa 13
Bard Urf s13

Bard URF Runes

Kiên ĐịnhHộ vệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Áp ĐảoMắt thây maThợ săn tàn nhẫnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bard Urf skill priority

Bard Q QBard W WBard E E

Bard Urf spells

Flash Ghost

Bard Urf core items

Ngọn Đuốc Thánh QuangTim BăngDây Chuyền Chuộc Tội

Boot

Giày Bạc

Bard Urf final build

Ngọn Đuốc Thánh QuangGiày BạcTim BăngDây Chuyền Chuộc TộiGiáp Thiên NhiênGiáp Liệt Sĩ