Bel'Veth URF Build Items and Runes S13

Guides Bel'Veth URF build runes, items 2023 Season 13.
Bel'Veth Mùa 13
Bel'Veth Urf s13

Bel'Veth URF Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bel'Veth Urf skill priority

Bel'Veth Q QBel'Veth E EBel'Veth W W

Bel'Veth Urf spells

Flash Ghost

Bel'Veth Urf core items

Móc Diệt Thủy QuáiGươm Suy VongVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thủy Ngân

Bel'Veth Urf final build

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Thủy NgânGươm Suy VongVũ Điệu Tử ThầnĐao TímGiáp Thiên Thần