Blitzcrank URF Build Items and Runes S13

Guides Blitzcrank URF build runes, items 2022 Season 13.
Blitzcrank Mùa 13
Blitzcrank Urf s13

Blitzcrank URF Runes

Kiên ĐịnhDư chấnTàn phá hủy diệtKiểm soát điều kiệnLan tràn
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Blitzcrank Urf skill priority

Blitzcrank Q QBlitzcrank W WBlitzcrank E E

Blitzcrank Urf spells

Flash Ghost

Blitzcrank Urf core items

Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Cơ Động

Blitzcrank Urf final build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩDây Chuyền Chuộc TộiGiáp Gai