Braum URF Build Items and Runes S13

Guides Braum URF build runes, items 2023 Season 13.
Braum Mùa 13
Braum Urf s13

Braum URF Runes

Kiên ĐịnhHộ vệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Braum Urf skill priority

Braum Q QBraum E EBraum W W

Braum Urf spells

Flash Ghost

Braum Urf core items

Dây Chuyền Iron SolariLời Thề Hiệp SĩTụ Bão Zeke

Boot

Giày Thép Gai

Braum Urf final build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Thép GaiLời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekeGiáp GaiTim Băng