Camille URF Build Items and Runes S13

Guides Camille URF build runes, items 2023 Season 13.
Camille Mùa 13
Camille Urf s13

Camille URF Runes

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtNện khiênGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Camille Urf skill priority

Camille Q QCamille E ECamille W W

Camille Urf spells

Flash Ghost

Camille Urf core items

Búa Rìu Sát ThầnRìu Mãng XàVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thép Gai

Camille Urf final build

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiRìu Mãng XàVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius
Post by: Cuong Le