Corki URF Build Items and Runes S13

Guides Corki URF build runes, items 2023 Season 13.
Corki Mùa 13
Corki Urf s13

Corki URF Runes

Cảm HứngĐòn Phủ ĐầuBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụ
Áp ĐảoVị máuThợ săn tối thượngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Corki Urf skill priority

Corki Q QCorki E ECorki W W

Corki Urf spells

Flash Ghost

Corki Urf core items

Thần Kiếm MuramanaBão Tố LudenRìu Mãng Xà

Boot

Giày Pháp Sư

Corki Urf final build

Thần Kiếm MuramanaGiày Pháp SưBão Tố LudenRìu Mãng XàNgọn Lửa Hắc HóaTrượng Hư Vô