Evelynn URF Build Items and Runes S13

Guides Evelynn URF build runes, items 2023 Season 13.
Evelynn Mùa 13
Evelynn Urf s13

Evelynn URF Runes

Áp ĐảoSốc ĐiệnTác động bất chợtThu thập nhãn cầuThợ săn tàn nhẫn
Pháp ThuậtTập trung tuyệt đốiCuồng phong tích tụTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Evelynn Urf skill priority

Evelynn Q QEvelynn E EEvelynn W W

Evelynn Urf spells

Flash Ghost

Evelynn Urf core items

Đai Tên Lửa HextechMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Boot

Giày Pháp Sư

Evelynn Urf final build

Đai Tên Lửa HextechGiày Pháp SưMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư VôDây Chuyền Chữ ThậpNgọn Lửa Hắc Hóa