Ezreal URF Build Items and Runes S13

Guides Ezreal URF build runes, items 2022 Season 13.
Ezreal Mùa 13
Ezreal Urf s13

Ezreal URF Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Ezreal Urf skill priority

Ezreal Q QEzreal E EEzreal W W

Ezreal Urf spells

Flash Ghost

Ezreal Urf core items

Tam Hợp KiếmThần Kiếm MuramanaThương Phục Hận Serylda

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Ezreal Urf final build

Tam Hợp KiếmGiày Khai Sáng IoniaThần Kiếm MuramanaThương Phục Hận SeryldaRìu Mãng XàTim Băng