Fiddlesticks URF Build Items and Runes S13

Guides Fiddlesticks URF build runes, items 2023 Season 13.
Fiddlesticks Mùa 13
Fiddlesticks Urf s13

Fiddlesticks URF Runes

Cảm HứngĐòn Phủ ĐầuThời điểm hoàn hảoThị trường tương laiThấu thị vũ trụ
Áp ĐảoPhát bắn đơn giảnThợ săn tối thượngTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Fiddlesticks Urf skill priority

Fiddlesticks W WFiddlesticks Q QFiddlesticks E E

Fiddlesticks Urf spells

Flash Ghost

Fiddlesticks Urf core items

Đai Tên Lửa HextechĐồng Hồ Cát ZhonyaNgọn Lửa Hắc Hóa

Boot

Giày Pháp Sư

Fiddlesticks Urf final build

Đai Tên Lửa HextechGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaNgọn Lửa Hắc HóaTrượng Hư VôQuỷ Thư Morello