Fiddlesticks URF Build Items and Runes S13

Guides Fiddlesticks URF build runes, items 2022 Season 13.
Fiddlesticks Mùa 13
Fiddlesticks Urf s13

Fiddlesticks URF Runes

Áp ĐảoThú Săn MồiPhát bắn đơn giảnMắt thây maThợ săn tối thượng
Cảm HứngThị trường tương laiThấu thị vũ trụTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Fiddlesticks Urf skill priority

Fiddlesticks W WFiddlesticks Q QFiddlesticks E E

Fiddlesticks Urf spells

Flash Ghost

Fiddlesticks Urf core items

Đai Tên Lửa HextechĐồng Hồ Cát ZhonyaQuỷ Thư Morello

Boot

Giày Pháp Sư

Fiddlesticks Urf final build

Đai Tên Lửa HextechGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaQuỷ Thư MorelloTrượng Hư VôNgọn Lửa Hắc Hóa