Gnar URF Build Items and Runes S13

Guides Gnar URF build runes, items 2023 Season 13.
Gnar Mùa 13
Gnar Urf s13

Gnar URF Runes

Chuẩn XácBước Chân Thần TốcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Gnar Urf skill priority

Gnar Q QGnar W WGnar E E

Gnar Urf spells

Flash Ghost

Gnar Urf core items

Tam Hợp KiếmRìu ĐenKhiên Băng Randuin

Boot

Giày Thép Gai

Gnar Urf final build

Tam Hợp KiếmGiày Thép GaiRìu ĐenKhiên Băng RanduinGiáp Thiên NhiênMóng Vuốt Sterak