Hecarim URF Build Items and Runes S13

Guides Hecarim URF build runes, items 2022 Season 13.
Hecarim Mùa 13
Hecarim Urf s13

Hecarim URF Runes

Pháp ThuậtTăng tốc phaÁo choàng mâyMau lẹThủy thượng phiêu
Chuẩn XácĐắc thắngKháng hiệu ứngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Hecarim Urf skill priority

Hecarim Q QHecarim E EHecarim W W

Hecarim Urf spells

Flash Ghost

Hecarim Urf core items

Búa Rìu Sát ThầnThần Kiếm MuramanaVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Hecarim Urf final build

Búa Rìu Sát ThầnGiày Khai Sáng IoniaThần Kiếm MuramanaVũ Điệu Tử ThầnGiáp Liệt SĩGiáp Thiên Nhiên