Ivern URF Build Items and Runes S13

Guides Ivern URF build runes, items 2023 Season 13.
Ivern Mùa 13
Ivern Urf s13

Ivern URF Runes

Pháp ThuậtTriệu hồi aerieÁo choàng mâyThăng tiến sức mạnhThủy thượng phiêu
Cảm HứngThị trường tương laiThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Ivern Urf skill priority

Ivern E EIvern Q QIvern W W

Ivern Urf spells

Flash Ghost

Ivern Urf core items

Vương Miện ShurelyaTrượng Lưu ThủyBình Thải Hóa Dược

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Ivern Urf final build

Vương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaTrượng Lưu ThủyBình Thải Hóa DượcĐồng Hồ Cát ZhonyaDây Chuyền Chuộc Tội