Lucian URF Build Items and Runes S13

Guides Lucian URF build runes, items 2023 Season 13.
Lucian Mùa 13
Lucian Urf s13

Lucian URF Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Lucian Urf skill priority

Lucian Q QLucian E ELucian W W

Lucian Urf spells

Flash Ghost

Lucian Urf core items

Cung Phong LinhĐoản Đao NavoriĐại Bác Liên Thanh

Boot

Giày Cuồng Nộ

Lucian Urf final build

Cung Phong LinhGiày Cuồng NộĐoản Đao NavoriĐại Bác Liên ThanhVô Cực KiếmNỏ Thần Dominik