Mordekaiser URF Build Items and Runes S13

Guides Mordekaiser URF build runes, items 2023 Season 13.
Mordekaiser Mùa 13
Mordekaiser Urf s13

Mordekaiser URF Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtTiếp sứcTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Mordekaiser Urf skill priority

Mordekaiser Q QMordekaiser E EMordekaiser W W

Mordekaiser Urf spells

Flash Ghost

Mordekaiser Urf core items

Trượng Pha Lê RylaiJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiMũ Trụ Nguyền Rủa

Boot

Giày Thủy Ngân

Mordekaiser Urf final build

Trượng Pha Lê RylaiGiày Thủy NgânJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiMũ Trụ Nguyền RủaGiáp GaiĐồng Hồ Cát Zhonya