Nilah URF Build Items and Runes S13

Guides Nilah URF build runes, items 2023 Season 13.
Nilah Mùa 13
Nilah Urf s13

Nilah URF Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngHút máuChốt chặn cuối cùng
Áp ĐảoTác động bất chợtThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Nilah Urf skill priority

Nilah Q QNilah E ENilah W W

Nilah Urf spells

Flash Ghost

Nilah Urf core items

Rìu Mãng XàNỏ Tử ThủMa Vũ Song Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Nilah Urf final build

Rìu Mãng XàGiày Cuồng NộNỏ Tử ThủMa Vũ Song KiếmVô Cực KiếmHuyết Kiếm