Olaf URF Build Items and Runes S13

Guides Olaf URF build runes, items 2023 Season 13.
Olaf Mùa 13
Olaf Urf s13

Olaf URF Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Olaf Urf skill priority

Olaf Q QOlaf E EOlaf W W

Olaf Urf spells

Flash Ghost

Olaf Urf core items

Chùy Phản KíchVũ Điệu Tử ThầnMóng Vuốt Sterak

Boot

Giày Thép Gai

Olaf Urf final build

Chùy Phản KíchGiày Thép GaiVũ Điệu Tử ThầnMóng Vuốt SterakChùy Gai MalmortiusGiáp Tâm Linh