Quinn URF Build Items and Runes S13

Guides Quinn URF build runes, items 2023 Season 13.
Quinn Mùa 13
Quinn Urf s13

Quinn URF Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngHút máuĐốn hạ
Áp ĐảoVị máuThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Quinn Urf skill priority

Quinn W WQuinn Q QQuinn E E

Quinn Urf spells

Flash Ghost

Quinn Urf core items

Móc Diệt Thủy QuáiGươm Suy VongNỏ Thần Dominik

Boot

Giày Cuồng Nộ

Quinn Urf final build

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộGươm Suy VongNỏ Thần DominikVô Cực KiếmHuyết Kiếm