Quinn URF Build Items and Runes S13

Guides Quinn URF build runes, items 2022 Season 13.
Quinn Mùa 13
Quinn Urf s13

Quinn URF Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngHồi máu vượt trộiHút máuĐốn hạ
Áp ĐảoVị máuThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Quinn Urf skill priority

Quinn W WQuinn Q QQuinn E E

Quinn Urf spells

Flash Ghost

Quinn Urf core items

Gươm Suy VongMóc Diệt Thủy QuáiĐao Tím

Boot

Giày Cuồng Nộ

Quinn Urf final build

Gươm Suy VongGiày Cuồng NộMóc Diệt Thủy QuáiĐao TímNỏ Thần DominikVô Cực Kiếm