Rell URF Build Items and Runes S13

Guides Rell URF build runes, items 2023 Season 13.
Rell Mùa 13
Rell Urf s13

Rell URF Runes

Cảm HứngNâng cấp băng giáTốc biến ma thuậtMáy dọn línhThấu thị vũ trụ
Kiên ĐịnhNện khiênKiên cườngTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Rell Urf skill priority

Rell W WRell E ERell Q Q

Rell Urf spells

Flash Ghost

Rell Urf core items

Giáp Vai Nguyệt ThầnTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Rell Urf final build

Giáp Vai Nguyệt ThầnGiày Khai Sáng IoniaTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiGiáp Thiên Nhiên