Renekton URF Build Items and Runes S13

Guides Renekton URF build runes, items 2023 Season 13.
Renekton Mùa 13
Renekton Urf s13

Renekton URF Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtKiên cườngTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Renekton Urf skill priority

Renekton Q QRenekton E ERenekton W W

Renekton Urf spells

Flash Ghost

Renekton Urf core items

Gươm Suy VongMóng Vuốt Ám MuộiRìu Đen

Boot

Giày Thép Gai

Renekton Urf final build

Gươm Suy VongGiày Thép GaiMóng Vuốt Ám MuộiRìu ĐenGiáp Thiên ThầnVũ Điệu Tử Thần