Senna URF Build Items and Runes S13

Guides Senna URF build runes, items 2023 Season 13.
Senna Mùa 13
Senna Urf s13

Senna URF Runes

Chuẩn XácBước Chân Thần TốcHiện diện trí tuệTốc độ đánhĐốn hạ
Cảm HứngGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Senna Urf skill priority

Senna Q QSenna W WSenna E E

Senna Urf spells

Flash Ghost

Senna Urf core items

Kiếm Âm UNguyệt ĐaoĐại Bác Liên Thanh

Boot

Giày Bạc

Senna Urf final build

Kiếm Âm UGiày BạcNguyệt ĐaoĐại Bác Liên ThanhLời Nhắc Tử VongCuồng Đao Guinsoo