Shyvana URF Build Items and Runes S13

Guides Shyvana URF build runes, items 2022 Season 13.
Shyvana Mùa 13
Shyvana Urf s13

Shyvana URF Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Shyvana Urf skill priority

Shyvana E EShyvana W WShyvana Q Q

Shyvana Urf spells

Flash Ghost

Shyvana Urf core items

Găng Tay Băng GiáMũ Trụ Nguyền RủaGiáp Gai

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Shyvana Urf final build

Găng Tay Băng GiáGiày Khai Sáng IoniaMũ Trụ Nguyền RủaGiáp GaiGiáp Máu WarmogGiáp Thiên Nhiên