Sion URF Build Items and Runes S13

Guides Sion URF build runes, items 2023 Season 13.
Sion Mùa 13
Sion Urf s13

Sion URF Runes

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtTàn phá hủy diệtKiểm soát điều kiệnLan tràn
Cảm HứngMáy dọn línhVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Sion Urf skill priority

Sion Q QSion W WSion E E

Sion Urf spells

Flash Ghost

Sion Urf core items

Trái Tim Khổng ThầnKhiên Thái DươngRìu Đại Mãng Xà

Boot

Giày Thép Gai

Sion Urf final build

Trái Tim Khổng ThầnGiày Thép GaiKhiên Thái DươngRìu Đại Mãng XàGiáp GaiThú Tượng Thạch Giáp