Skarner URF Build Items and Runes S13

Guides Skarner URF build runes, items 2023 Season 13.
Skarner Mùa 13
Skarner Urf s13

Skarner URF Runes

Pháp ThuậtTăng tốc phaÁo choàng mâyMau lẹThủy thượng phiêu
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Skarner Urf skill priority

Skarner Q QSkarner W WSkarner E E

Skarner Urf spells

Flash Ghost

Skarner Urf core items

Tam Hợp KiếmGiáp Liệt SĩGiáp Thiên Nhiên

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Skarner Urf final build

Tam Hợp KiếmGiày Khai Sáng IoniaGiáp Liệt SĩGiáp Thiên NhiênGiáp GaiKhiên Thái Dương